Đồng Hồ Patek Philippe PP 5724R Chế Tác Vàng Khối 18K Kim Cương Tự nhiên Nhiên

430.000.000 

V𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂́𝐢 𝟏𝟖𝐤 – 𝐊𝐢𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 ( 𝐬𝐢𝐳𝐞 đ𝐚̣𝐢 3.4ly 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐚𝐮𝐭 )
Patek philippe 5724R – 001
✔️ Độ tinh khiết Vvs
✔️ Kim cương size đại chuẩn aut
✔️ kim cương tuyển chọn, độ tinh khiết cao nhất vvs
✔️ Lõi máy cal 240 chuẩn aut
✔️ Phiên bản tinh chỉnh kim cót hoạt đống giống hãng 100%
✔️ Dây da cá sấu mỹ nhập khẩu – Khâu tay