Đồng Hồ Patek Phillipe 5723 chế tác Ruby tổng hợp cao cấp

45.000.000 

𝐏𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐩𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐞 𝟓𝟕𝟐𝟑 𝐑𝐮𝐛𝐲  – 𝐃𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐚𝐮𝐭h
Ruby tổng hợp siêu hiếm
Lõi máy thuỵ sỹ 324s
Thép 904L siêu bền – siêu bóng
Mặt số tinh chỉnh chuẩn aut
Cọc baguet , niềng baguet ruby tổng hợp đầy đủ kiểm định
Danh mục: